sobota 28. června 2014

Základní informace o Svobodě učení v Šumperku

Sdružení rodičů školáků v Šumperku založilo v  2014  základní vzdělávání nového typu.


S myšlenkou známé školy Summerhill: "škola by se měla přizpůsobit dětem, nikoliv děti škole."

Program se koná v souladu s českou zákonnou normou, pod záštitou individuálního vzdělávání, kde jsme v roli partnera přivítali dobrou vůli ZŠ Bohutín a Sion Hradec Králové.

Počet dětí je limitován na počet 16 dětí.
Několik volných míst máme k dispozici i pro Vaše dítě.

Principy Svobody učení & demokratické školy Summerhill

Kde se můžete více seznámit s principy, podle kterých učíme v prostředí Svobodného učení Šumperk?

1. Pokud si rádi čtete, nenechejte si ujít tuto základní knihu, skotského pedagoga A.S. Neilla, Summerhill. Vydanou v ČR Tomášem Hajzlerem. Petře děkujeme Ti. Knížku lze objednat zde: http://www.peoplecomm.cz/kniha-summerhill

2. Americký psycholog Peter Gray v knize Svoboda učení na 100 stránkách shrnuje nejdůležitější principy toho, jak lze děti učit smysluplně. Děkujeme Jiřímu Košárkovi za vnesení této knihy do Čech. K volnému čtení zde: http://www.svobodauceni.cz/media/svoboda_uceni_kniha.pdfProč zakládáme a jak

Proč zakládáme v Šumperku základní stupeň svobodného učení malých dětí?

- současný systém vzdělávání na základních školách již nevyhovuje požadavkům dětí, rodičů ani pedagogů
- jako skupina rodičů a pedagogů přebíráme zodpovědnost za vzdělání našich vlastních dětí a tuto zodpovědnost dáváme i samotným dětem
- nastavujeme podmínky, které vyhovují jak dětem, tak rodičům, i pedagogům
- propojujemem žitý svět s tím, co se děti dozvídají
- důvěřujeme tomu, že vše je možné